De hoogte van de transitievergoeding

Deze s afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest. Hoofdregel: werknemer krijgt een derde maandsalaris per jaar dienstverband bij minder dan tien dienstjaren. Meer dan tien dienstjaren? Dan krijgt de werknemer een kwart maandsalaris per half dienstjaar. Per 1 januari 2019 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 81.000. Hoger jaarsalaris? Dan maximaal een jaarsalaris.

Er wordt uitgegaan van hele periodes van zes maanden dienstverband. Iemand die bijvoorbeeld zes jaar en negen maanden in dienst was, heeft recht op een transitievergoeding over zes jaar en zes maanden (in totaal vijftien hele periodes van zes maanden). Check op de Rekentool de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft.

Aftrekbare transitie- en inzetbaarheidskosten

  • Transitiekosten: uw ikosten om te voorkomen dat de werknemer werkloos wordt of om de periode van werkloosheid te bekorten. Denk hierbij aan scholingskosten, outplacement of het hanteren van een langere opzegtermijn
  • Inzetbaarheidskosten: deze heeft u gemaakt om de werknemer breder inzetbaar te maken, buiten de eigen functie en buiten de organisatie. Een opleiding die niets met de functie te maken heeft maar wel kan bijdragen aan een bredere inzetbaarheid in de arbeidsmarkt (zoals een cursus administratie voor een magazijnmedewerker. Deze kosten voor inzetbaarheid moeten minimaal vijf jaar voor einde arbeidsovereenkomst gemaakt zijn.

Afspraken over het in mindering brengen van de kosten moeten in de cao staan of de werknemer moet vooraf hebben ingestemd met het maken van de kosten én het in mindering brengen daarvan op de transitievergoeding. Bovendien moeten de kosten proportioneel zijn. Buitensporig hoge kosten voor bijvoorbeeld een Outplacement mogen niet worden afgetrokken. Kosten die bijvoorbeeld te maken hebben met een studiekostenbeding mogen niet met de transitievergoeding worden verrekend.

Contact
Roel Kiers
Bezoekadres:
Dokter van Deenweg 108
Kantoor 123
8025 BK ZWOLLE

T 06 – 5333 5844
E roel@roelkiers.nl