Headhunter Zwolle

Ik werf voor het bedrijfsleven alle functies vanaf HBO. Twee mogelijkheden:

 1. U heeft zelf een of meerdere kandidaten gespot
  • Het contact leggen met de topper(s) heeft een potentieel groot afbreukrisico
  • U wilt deze cruciale fase succesvol laten verlopen
  • Het gelukt mij nagenoeg altijd om de interesse dusdanig aan te wakkeren dat de kandidaat met mij in gesprek gaat en daardoor ook bij u aan tafel komt. Discretie verzekerd
 2. U heeft geen kandidaten 
  • Inhuur op uurbasis
  • Inhuur op fixed fee- of % jaarsalarisbasis met altijd een opstartfee van € 2500. Dit bedrag wordt afgetrokken van de eindfactuur

Meer weten? Bel mij op 06 - 5333 5844.

Roel Kiers
Bezoekadres:
Dokter van Deenweg 108
Kantoor 123
8025 BK ZWOLLE

T 06 – 5333 5844
E roel@roelkiers.nl