Privacy wetgeving

In dit privacy statement staat beschreven hoe ik (Roel Kiers) omga met jouw persoonsgegevens. Via mijn website leverancier OTYS worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Ik vind een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Ik ben verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op mijn website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals naam en e-mailadres. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Wanneer je een formulier invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen Nederland verwerkt.

WAT DOE IK VERDER MET JE GEGEVENS
Ik gebruik je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. De van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens gebruik ik.

 • Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
  Wanneer je klant bij mij bent wil ik je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerk ik persoonsgegevens. Wanneer je je bij mij inschrijft/solliciteert, heb ik gegevens nodig om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Ik kan je hierdoor op de hoogte houden van interessante vacatures en andere interessante informatie.
 • Voor mijn bedrijfsvoering
  Als dienstverlener vind ik het belangrijk en is het noodzakelijk dat ik een goed overzicht hebben van mijn klantrelaties, zowel opdrachtgevers als kandidaten. Om dit overzicht te krijgen, verwerk ik persoonsgegevens.
 • Voor archiefdoeleinden
  Ik verzamel niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Wanneer ik de gegevens niet bewaar voor die doeleinden kan ik de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
 • Voor de optimalisatie van mijn dienstverlening
  Voor de meting van webstatistieken verzamelt mijn website bouwer OTYS anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: jouw IP-adres, het adres van jouw internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van jouw bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. OTYS.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Ik gebruik IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Wanneer je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in jouw browser instellen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Ik verwerk deze gegevens niet.
Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat mij vraagt.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens worden door mijn website verwerkt. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen/derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of dat ik hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING
Ik heb beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Mijn websitebouwer OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van mijn bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze weet ik zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS
Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met mij opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens laten verwijderen, neem dan gerust contact op via verder@roelkiers.nl.

Roel Kiers
Bezoekadres:
Dokter van Deenweg 108
Kantoor 123
8025 BK ZWOLLE

T 06 – 5333 5844
E roel@roelkiers.nl